Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen - 9 mei

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen

Omstreeks 1840 lieten de paters Jezuïeten in de Gentse Posteernestraat - waar Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, een kasteel bezat - een nieuwe kerk bouwen.

Vier jaar later schonk Mevrouw d'Hane-Steenhuyze de Potter een groot Mariabeeld aan deze kerk.
Het 2,75 m hoge marmeren beeld kreeg een plaats in de nis boven het hoofdaltaar.

In 1860 werd vanwege de toenemende populariteit van de Maria verering in onze contreien een pauselijke kroning van het beeld aangevraagd.

Deze hoge gunst werd toegestaan en op 9 mei 1860 werd het Mariabeeld vanwege Paus Pius IX door zijn Nuntius Mgr Gonella plechtig gekroond.

In 1892 kregen de paters Jezuïeten van Gent de toestemming om op 9 mei Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen met een eigen feestdag te gedenken.

Vermoedelijk koos de kerkelijke overheid de datum van 9 mei uit, omdat in onze contreien de meimaand ook de Mariamaand is.

Tegenwoordig bevindt het Mariabeeld van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen zich in de kerk van het Sint Barbaracollege, in de Savaanstraat in Gent.

Tussen 1 mei en 9 mei is er de gebruikelijke tijd voor een noveen.

Weerspreuk

Een bijenzwerm in mei
is goed voor de wei