Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Maria Geboorte - 8 september

Maria Geboorte

Patroonfeest van het bisdom Hasselt

Het feest van de Geboorte van Maria wordt jaarlijks gevierd op 8 september.
Maria is de dochter van Anna en Joachim.

Zij zou geboren zijn in het noordoosten van Jeruzalem, nabij de Vijver van Bethesda. Andere bronnen noemen dan weer Bethlehem als haar geboorteplaats.

Maria's ouders bleven aanvankelijk kinderloos, tot Anna God om een kind smeekt.
Haar gebed wordt verhoord.
Een engel brengt haar de blijde boodschap en zegt dat zij het kind aan God moet opdragen.

Op 4-jarige leeftijd staan haar ouders Maria af aan de Tempel, waar zij zich tot haar 13de levensjaar toelegt op de dienst aan God en de studie van de Tora.

De vroegste bronnen die de viering van Maria's geboorte vermelden, dateren uit de 6de eeuw.
Het feest werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek Heilige Anna, Maria's moeder.

Toen Maria op het concilie van Efeze officieel tot 'Moeder van God' uitgeroepen werd, verspreidde de devotie zich naar het westen.

Paus Sergius I voerde de feestdag van Maria Geboorte in voor de kerk van Rome, en in de 11e eeuw was het al één van de belangrijke kerkelijke feestdagen geworden.

De situering van Maria's geboorte op 8 september is ontleend aan de traditie.
Op basis van deze datum werd later de viering van Maria Onbevlekte Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september).

Maria Geboorte is tevens het patroonfeest van het bisdom Hasselt.

Weerspreuk

Op Onze-Lieve-Vrouw Geboort',
trekken de zwaluwen voort

Hagewinde

Wanneer de zwaluwen eenmaal vertrokken waren, liep de zomer ten einde...

In sommige streken werd op de vooravond van 8 september zelfs een glas gedronken op de voorspoedige reis van de zwaluwen.

Maar om dat edele vocht tot zich te nemen, mochten vrouwen volgens de overlevering nooit een glas gebruiken.

Zij moesten drinken uit de bloemkelk van de hagewinde.
Die kelk noemde men het Onze-Lieve-Vrouw-glas.