Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Amor van Maastricht - 8 oktober

Sint Amor van Maastricht

Diaken
Patroon van de liefde

De Heilige Amor (of Amour) werd in de 9de eeuw in Aquitanië (Frankrijk) geboren.

Hij ondernam een pelgrimstocht naar Rome en kreeg bij het graf van de Heilige Petrus de aanwijzing om in Munsterbilzen (België) een klooster te stichten.

Amor gaf gehoor aan die oproep en betrok in de nabijheid van de Sint-Servaaskerk een 'kluis' waar hij een bescheiden en deugdzaam leven leidde.

Later kwam de Heilige Amor naar Maastricht om de relikwieën van Sint-Servaas te aanbidden en het evangelie te verkondigen.
Hij stierf tijdens deze laatste pelgrimstocht in Maastricht.

Amor werd begraven in een kapel die werd gebouwd op de plaats van genoemde kluis.
In 850 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de Sint-Landrada kerk in Munsterbilzen.

Op het Sint-Amorsplein in Maastricht staat sinds 1951 zijn beeld, gehuld in een lange pij met capuchon, met een ernstig gelaat, waarop de ontbering van een pelgrim / kluizenaar valt af te lezen.

Vanwege de betekenis van zijn naam - 'liefde' in het Latijn - zag men in de Heilige Amor van Maastricht de patroonheilige van de liefde.

Weerspreuk

Oktober heeft eenendertig dagen,
maar vaak het dubbele aan storm en regenvlagen