Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Maria Onbevlekt Ontvangen - 8 december

Maria Onbevlekt Ontvangen

Negen maanden voor de Geboorte van Maria viert de Kerk het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
Dit dogma werd door paus Pius IX in 1854 afgekondigd.

Het pauselijke dogma stelt dat Maria met een onbevlekte ziel ontvangen werd in de schoot van haar moeder Anna.

Omdat Maria voorbestemd was om de moeder van Jezus Christus te worden werd zij verwekt en geboren zonder met de erfzonde bevlekt te zijn.

Volgens de katholieke geloofsleer is Maria de enige mens wiens ziel nooit met enige zonde bevlekt is geweest, zelfs niet met de erfzonde.

Toen Joachim en Anna opnieuw met elkaar herenigd werden voor de Gouden Poort van Jeruzalem, werd Maria in de schoot van haar moeder Onbevlekt Ontvangen.

Haar ouders gaven haar de naam 'Maria', precies zoals de engel die aan Anna verschenen was opgedragen had.

Sinds 1953 begeeft de paus zich op 8 december 's namiddags naar de kapel van de Onbevlekte Ontvangenis op de Piazza di Spagna in Rome om zich in gebed tot de Heilige Maagd Maria te wenden.

Het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen werd reeds in de vijftiende eeuw in Vlaanderen gevierd.
Op die dag waren de vrouwen namelijk vrijgesteld van arbeid.

Een rijmkalender - vermoedelijk uit Frans-Vlaanderen - vermeldde hierover het volgende:

'December 8 - Dits de dach onser Vrouwen'.

Volgens oud gebruik begonnen op die dag ook de voorbereidingen voor het kerstfeest.

Weerspreuk

Op Maria Ontvangenis regen,
brengt het hooi geen zegen