Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Hilonius - 7 januari

Heilige Hilonius

(† 702)
Apostel van Izegem

De Heilige Hilonius, bijgenaamd 'Tillo (Tijl of Tilman) de Saks', werd vermoedelijk uit heidense ouders geboren in het Duitse Westfalen. Hij werd als kindslaaf weggevoerd naar Vlaanderen en Frankrijk.

De Heilige Eligius van Noyon trok zich zijn lot aan en kocht hem vrij. Hij leerde hem eveneens het ambacht van goudsmid.
Later werd Hilonius priester en stond hij Eligius bij in zijn missioneringswerk.

Heilige Hilonius missioneerde voornamelijk in de streek rond Kortrijk, Izegem en Doornik, waar hij nog steeds een bijzondere verering geniet. Dat hij daar in het verleden echter niet altijd vriendelijk onthaald werd, getuigt het volgende overgeleverde versje:

Boos Izegem!' sprak er Sint Tillo,
bekogeld daar met stenen en zo...,
Door 't Saksenvolk daar.
Die bijnaam werd waar,
maar 'boos' beduidt daar:
'Slim, bravo!

Hij was ook nog een tijdje monnik en abt in een benedictijnenklooster in Solignac (Frankrijk). Op het einde van zijn leven werd hij kluizenaar in Brajac.

De heilige Tillo is de patroonheilige van Izegem en Gits, en van kinderen die moeilijkheden ondervinden bij het leren lopen.

Hij werd zowel in Izegem als in Gits vereerd en aangeroepen tegen koorts en kinkhoest. In de naam van Sint-Hilonius wijdde men er ook olie die gebruikt werd tegen kinkhoest.

Weerspreuk

Regent het op vrijdag,
dan regent het nog een ganse week