Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Pharahildis - 4 januari

Heilige Pharahildis

(° ca. 650 - † ca. 750)
Maagd, weduwe
Patrones van de weduwen en slachtoffers van fysiek geweld

Heilige Pharahildis (ook Vareide, Varelde, Veerle of Verylde genaamd) werd geboren omstreeks 650 in Gent en was de zuster van de Heilige (Gudula) Goedele en de nicht van de Heilige Gertrudis van Nijvel.

Zij stamde uit een voornaam geslacht en werd - nadat ze zichzelf plechtig gezworen had om maagd te blijven - tegen haar wil in uitgehuwelijkt aan een rijke edelman.

Haar echtgenoot eiste dat ze haar huwelijkse plichten nakwam en aan haar maagdelijkheid tegenover God verzaakte. Toen zij bleef weigeren, mishandelde hij haar fysiek om zijn eisen kracht bij te zetten.
De Heilige Pharahildis gaf niet toe en vond troost in haar nachtelijke bezoeken aan de plaatselijke kerk waaruit zij kracht putte om haar lot te dragen.

Toen haar echtgenoot na dertig jaar overleed was Pharahildis nog steeds maagd en wijdde zij zich aan barmhartige werken. De legende wil dat zij een bron deed ontspringen waarvan het water zieke kinderen genas.

Zij stierf een natuurlijke dood omstreeks het jaar 750 in Gent. Haar relieken werden vier jaar later naar Sint Bavo in Gent overgedragen. Ze wordt vaak afgebeeld met een gans omdat ze eens in een strenge winter een troep wilde ganzen onderdak bood in haar schuur.

De ganzen zouden er kunnen overnachten en 's anderendaags terug verder trekken. 's Ochtends ontdekte Pharahildis echter dat een ijverige dienaar de ganzen had geslacht en opgegeten.

Met behulp van hun overblijfselen wekte Pharahildis hen opnieuw tot leven zodat zij ongedeerd hun tocht verder konden zetten.

De Heilige Pharahildis wordt aangeroepen tegen kinderziekten en huwelijksproblemen. Zij is de patrones van slachtoffers van fysiek geweld en van de weduwen.

Weerspreuk

Vriest het op Sint Veerlenacht,
zes weken wordt er vorst verwacht