Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Veronica van Jeruzalem - 4 februari

Heilige Veronica

(† eerste eeuw)
Patrones van de fotografen, pastoorsmeiden, wasvrouwen, naaisters, linnenweefsters en bewerksters

De Heilige Veronica - oorspronkelijk Berenice genaamd - was een christelijke vrouw uit Jeruzalem en vermoedelijk een leerlinge van Jezus.
Zij bevond zich in de menigte toen Jezus zijn kruis naar de berg van Golgotha droeg.
Bij het voorbijkomen reikte zij Hem een doek aan om het zweet en bloed van zijn gelaat te vegen:

Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden.
(Lc 23, 27)

Later bleek het gelaat van Christus op miraculeuze wijze op het doek ingeprent te zijn.
Dit doek werd al gauw het onderwerp van vele verhalen van wonderbaarlijke genezingen.

De legende wil dat Veronica met dit doek de Romeinse keizer Tiberius genas van een slepende ziekte, waarop de keizer Pontius Pilatus - die Jezus ter dood veroordeeld had - verbande.

Het doek zou zich momenteel in het beeld van de Heilige Veronica in de Sint-Pietersbasiliek in Rome bevinden.

De Heilige Veronica van Jeruzalem wordt afgebeeld op de zesde statie van de kruisweg.
Zij wordt aangeroepen bij zware verwondingen, bloedvloeiingen en voor het bekomen van een goede dood.

De Heilige Veronica van Jeruzalem wordt soms afgebeeld met een tulband, die vermoedelijk verwijst naar haar oosterse afkomst.
Haar naam is een samentrekking van 'vera' en 'icon', wat 'beeld' betekent.

Weerspreuk

Op Sint-Veroontje,
verplant uw boompje