Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Barbara van Nicomedië - 4 december

Heilige Barbara

(† 306)
Maagd en martelares
Patrones brandweerlieden, schutters, mijnwerkers, ontmijners en klokkenluiders

De Heilige Barbara werd geboren in Nicomedië (Klein-Azië) als dochter van de welgestelde, heidense Dioscurus.

Om haar af te schermen van de begerige blikken van de vele jongemannen die naar de hand van de beeldschone Barbara dongen, liet haar tirannieke en bezitterige vader Barbara opsluiten in een toren (andere bronnen vermelden een kelderruimte).

Deze toren beschikte zelfs over een badruimte zodat ze de publieke badhuizen in de stad niet hoefde te gebruiken.

De badruimte in kwestie beschikte oorspronkelijk over twee ramen maar Barbara droeg enkele bouwvakkers tijdens de afwezigheid van haar vader op er een derde raam bij te maken.

De Heilige Barbara had zich namelijk heimelijk tot het christendom bekeerd en dit derde raam refereerde natuurlijk naar de Heilige Drie-eenheid.

Toen Dioscurus terugkeerde was hij niet alleen verbaasd over de wijzigingen die Barbara had laten aanbrengen, maar was hij allerminst te spreken over haar bekering tot het christendom.

Hij was ziedend van woede en trachtte zijn dochter op andere gedachten te brengen door haar met de dood te bedreigen.

Ontdaan vluchtte de Heilige Barbara van huis weg en verborg zich onderweg in een rotswand die zich spontaan voor haar opende.

Een herder verraadde echter haar schuilplaats aan Dioscurus die haar voor de rechtbank van landvoogd Marcianus bracht.

Omdat Barbara nog steeds haar geloof in Christus niet wilde opgeven, liet Dioscurus haar geselen.
's Nachts verscheen Christus echter aan haar in haar cel en genas haar wonden.

Op Marcianus' bevel werd de Heilige Barbara achtereenvolgens gemarteld met ijzeren haken en brandende toortsen, haar borsten werden verminkt en ze werd naakt door de straten van Nicomedië gesleept; tenslotte werd ze onthoofd door haar eigen vader.

Nadat Dioscurus de terechtstelling zelf had uitgevoerd, werd hij terstond getroffen door de bliksem en viel dood neer.

Hierdoor werd de Heilige Barbara aangewezen als beschermheilige tegen brand en bliksem.
Men kan haar hulp ook inroepen als een storm dreigt het land te verwoesten.

De Heilige Barbara is één van de veertien Noodhelpers.

Zij is verder de patrones van alle gevaarlijke beroepen die tot een plotselinge dood kunnen leiden en van alle beroepen die met de dood te maken hebben.

In het Limburgse was het feest van Sint Barbara - patrones van de mijnwerkers - één van de belangrijkste feestdagen van het jaar en lange tijd een vrije dag.

Met de mijnsluitingen kwam daar definitief een einde aan.
In 1996 vond in de kerk van Beringen-Mijn de allerlaatste Sint Barbaraviering plaats.

De mijnwerkers kwamen één voor één naar voren om voor de allerlaatste maal de hand te leggen op het beeldje van de Heilige Barbara dat ooit de muur van hun kantine sierde.
Nu resten hen enkel nog nostalgie en herinneringen...

In sommige streken bestaat het gebruik om op 4 december forsythia- of kersenboomtakken af te snijden en in een vaas te plaatsen. Deze takken zouden dan bloeien met Kerstmis en de geboorte van Jezus Christus symboliseren.

Dit volksgebruik vindt vermoedelijk zijn oorsprong in de volgende legende: op sterfdag van de heilige Barbara begon namelijk een kersentwijg, die zij in een vaas gezet had, te bloeien.

Weerspreuk

Als Sint Barbara het wil,
staat de vriezeman stil