Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Hiëronymus - 30 september

Heilige Hiëronymus

° Stridon in Dalmatië, ca. 347 - † Bethlehem, 30 september 420
Kerkvader
Patroon van de bijbeluitleggers (exegeten)

De Heilige Hiëronymus was afkomstig van een welgestelde familie in Dalmatië (het huidige Ljubljana).

Zijn ouders waren christenen en stuurden hem naar Rome om er te studeren.
Na zijn studies leidde hij in Aquileia een ascetisch leven.

Rond 373 wilde hij een pelgrimstocht naar Jeruzalem ondernemen, maar een ernstige ziekte verhinderde dat.
Hij ontving zijn priesterwijding in Antiochië door Paulinus, bisschop van deze stad.

In opdracht van paus Damasus I begon de Heilige Hiëronymus te werken aan een nieuwe vertaling van de Bijbel in het Latijn, de vulgaat, omdat de tot dusver gangbare vertalingen niet meer voldeden inzake literaire vormgeving en correctheid.

Na de dood van Damasus (11 december 384) bezocht hij de heilige plaatsen in Palestina en vestigde zich uiteindelijk in 386 in Bethlehem, waar hij tot zijn dood als kluizenaar leefde.

Hiëronymus hield zich daar 34 jaar bezig met de wetenschap en leidde er een klooster.

De Heilige Hiëronymus was een lastig en prikkelbaar mens, hard en scherp in zijn polemiek, maar eerlijk in zijn streven naar ascetische idealen.

Onder de kerkvaders was hij, als filoloog en veelweter, zeker de meest geleerde.
Zijn krachtige, emotionele persoonlijkheid blijkt het best uit zijn ca. 120 voor publicatie bestemde 'Brieven'.

De Heilige Hiëronymus wordt vaak afgebeeld, gezeten aan een lessenaar of geknield voor een kruisbeeld; meestal met een leeuw aan zijn zijde.

Weerspreuk

Is de nacht van Sint-Hiëronymus klaar,
een strenge winter, verwacht het maar