Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Rogerus van Barletta - 30 december

Heilige Rogerus van Barletta

(° ca. 1050 - † 30 december 1129)
Bisschop
Patroonheilige van Barletta in Zuid-Italië

De Heilige Rogerus (Ruggero) werd in het midden van de elfde eeuw geboren in Canne (Italië) en kende een vrome jeugd.

Later werd hij diaken.

Toen Rogerus diaken was, werd hij met tegenzin bisschop van zijn geboorteplaats Canne.

Canne was in die tijd een bekende stad; Hannibal versloeg er in 216 vóór Christus namelijk de Romeinen.
In 1083 - kort na de aanstelling van Rogerus als bisschop - werd de stad vernietigd door Robert Guiscard.

De Heilige Rogerus van Barletta was in deze moeilijke periode een ware geestelijke vader voor zijn volk.

De overlevering wil dat wanneer hij door zijn bisdom reisde, er steeds een adelaar boven hem vloog om hem tegen slechte weersomstandigheden te beschutten.

De Heilige Rogerus stierf op 30 december 1129 en werd begraven in de kathedraal van Canne.
In de dertiende eeuw werden zijn relieken overgebracht naar het nabijgelegen Barletta in Zuid-Italië, waarvan hij eveneens de patroonheilige is.

De Heilige Rogerus van Barletta wordt meestal afgebeeld met een bisschopsstaf en overschaduwd door een adelaar.

Weerspreuk

Is er veel wind in de kerstdagen,
dan zullen de bomen veel vruchten dragen