Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Gerardus - 3 oktober

Sint Gerardus van Brogne

° ca. 895 - † 959
Abt, kluizenaar

De Heilige Gerardus (Gerhard) van Brogne (Namen) werd geboren als zoon van een graaf.
Gerardus stond bekend om zijn zachtmoedige karakter, het liefst van al wilde hij monnik worden.

Na het overlijden van zijn vader besloot hij zijn roeping te volgen en monnik te worden. Hij trad in bij de benedictijner monniken van St-Denis bij Parijs.

Ruim elf jaar later keerde Gerardus terug naar zijn geboortestreek en stichtte er een klooster.

De Heilige Gerardus was achtereenvolgens abt in verschillende abdijen, waaronder beide abdijen in Gent (Sint-Baafs én Sint-Pieter), de Sint-Bertinusabdij in Sint-Omaars, de abdijen van Mouzon en Elnone (tegenwoordig Saint-Amand-les-Eaux.)

Hij liet zodoende zijn sporen na in het kloosterleven in de Lage Landen en overal waar hij kwam voerde hij de regel van de Heilige Benedictus in.

Gerardus van Brogne stierf uiteindelijk als kluizenaar.
De Heilige Gerardus van Brogne werd heilig verklaard in 1131 en wordt aangeroepen tegen koorts, geelzucht en kliergezwellen.

De Zuurbes

Zuurbes

De zuurbes of 'berberis vulgaris' werd naar de Heilige Gerardus vernoemd (in het streekdialect 'Bwès d'sint Djèrâ').

Uit de wortel van de zuurbes trok men een drank die vermengd werd met een liter Moezelwijn.

Dit drankje noemde men Sint Gerard thee en het zou geholpen hebben tegen geelzucht, maagzweren en galstenen.

Weerspreuk

Kruipen de mieren in de grond,
zo maken zij een strenge winter kond