Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Kunegonde - 3 maart

Heilige Kunegonde

(° 980 - † 3 maart 1033)
Keizerin, non
Patrones van Bamberg (Duitsland), Litouwen, Luxemburg en Polen; en verder van zwangere vrouwen en zieke kinderen.

De Heilige Kunegonde was de dochter van Sigfrid, Graaf van Luxemburg.
Ze genoot een religieuze opvoeding en beloofde maagd te blijven.

Kunegonde huwde de Heilige Hendrik II, Graaf van Beieren, die instemde met haar gelofte van maagdelijkheid.

Na de dood van keizer Otto III, volgde Hendrik hem op als koning van het Roomse Rijk.

In 1002 werd Kunegonde aan zijn zijde gekroond in Paderborn (Duitsland).
Twaalf jaar later werd zij tot keizerin van het Heilige Roomse Rijk gekroond door paus Benedictus VIII.

Op een bepaald moment werd de Heilige Kunegonde beschuldigd van overspel, maar zij bewees haar onschuld door zich te beroepen op de hulp van God en ongedeerd over stukken gloeiend ijzer te stappen.

Gedurende zijn regering schonk Hendrik de meeste van zijn bezittingen weg aan liefdadige doelen en zo kwam het dat Kunegonde bij Hendriks dood in 1024 relatief arm achterbleef.

Een jaar later trad zij toe tot het benedictijnse klooster dat zij zelf gesticht had in Kaffungen.

De laatste jaren van haar leven besteedde Kunegonde aan bidden, Schriftlezing en werken aan de zijde van haar medezusters.

De Heilige Kunegonde stierf in 1033 en werd begraven aan de zijde van haar gemaal in de kathedraal van Bamberg (Beieren).

Weerspreuk

Als het dondert met Sint-Kunegond,
is het einde van de winter in de grond