Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Blasius - 3 februari

Heilige Blasius

(† 316)
Bisschop, noodhelper
Patroon van Kroatië, ziek vee, wilde dieren, bouwvakkers, wolkaarders, keelspecialisten, matrassenmakers, bespelers van blaasinstrumenten, zwijnenhoeders en wolbewerkers

De Heilige Blasius was een Armeens bisschop die vooral bekend stond omwille van zijn helende gaven.
Hij was vermoedelijk een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen.

Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Licinius verschool hij zich in een woud, waar hij omringd werd door wilde dieren die hem allen ongemoeid lieten.
Hij werd echter verraden door kwaadwillige jagers en gearresteerd.

Hij verbleef een tijdje in de gevangenis en genas een kind dat dreigde te stikken in een visgraat d.m.v. zijn gebed.
De moeder van het kind bracht hem nadien voedsel en kaarsen als geschenk.

Toen hij ter dood veroordeeld werd, beloofde hij allen die op zijn naamfeest een kaars naar de kerk brachten te beschermen.
Blasius werd onthoofd nadat zijn vlees aan stukken gereten was met metalen wolkammen.

De Heilige Blasius wordt op zijn naamfeest herdacht bij de ceremonie die de 'Blasiuszegen' heet.

Daartoe houdt de celebrant twee op Maria Lichtmis gezegende kaarsen in de vorm van een Andreaskruis onder de kin van de gelovige en bidt:
'Moge God u op voorspraak van de Heilige Blasius bevrijden en vrijwaren van ziekten, keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'.

De Heilige Blasius wordt aangeroepen tegen keelpijn en keelontsteking en is tevens één van de veertien noodhelpers.

Weerspreuk

Als 't op Sint Blasius regent of waait,
zeven weken lang de wintermolen draait