Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Apostel Petrus - Heilige Apostel Paulus - 29 juni

apostel petrus

Apostelen, Stichters van de Kerk

Heilige Apostel Petrus

(° ca.1 - † ca. 64)
Apostel, bisschop, martelaar
Eerste Paus
Patroon van de vissers

De Apostel Petrus werd omstreeks het jaar 1 geboren in Bethsaida als Simon Petrus.

Hij was een visser en de broer van de Heilige Apostel Andreas, die hem naar Christus leidde.

Jezus gaf hem de naam 'Petrus', wat 'rots' betekent, om aan te geven dat Petrus de rots was op wie hij zijn Kerk zou bouwen.

Petrus verrichtte vele wonderen.
Hij werd bisschop van Rome en zodoende de eerste paus van de Rooms-katholieke Kerk.

Hij stierf omstreeks 64 de marteldood in Rome; hij werd ondersteboven gekruisigd omdat hij zichzelf niet waardig achtte om op dezelfde manier als Jezus Christus te sterven.

Andere kerkelijke feestdagen i.v.m. de Heilige Apostel Petrus zijn:

Heilige Petrus’ Stoel van Antiochië
Sint-Petrus Banden, bevrijding van Petrus
Wijding van de Sint-Petrus en Sint-Paulus basilieken

Heilige Paulus van Tarsus

(° ca. 3 - † ca. 65)
Apostel, martelaar
Patroon van Malta

apostel paulus

De Apostel Paulus werd omstreeks het jaar 3 geboren in Tarsus, Cilicië (Turkije) als Saulus van Tarsus.
Hij was Farizeeër en bestudeerde de Talmoed.
Zijn beroep was tentenmaker.

Saulus verachtte en vervolgde de christenen; hij was zelfs aanwezig bij de steniging van de Heilige Stefanus.

Op weg naar Damascus werd hij getroffen door een donderslag bij heldere hemel en viel ter aarde.

Een fel licht verblindde hem en hij werd terstond met blindheid geslagen.
Toen verscheen Christus aan hem en zei:
'Saul, Saul, waarom vervolg je mij?'.

Deze ervaring maakte zo'n grote indruk op Saulus dat hij zich onmiddellijk bekeerde zich tot het christendom.

Bij het doopsel ontving hij de naam 'Paulus'.
Vanaf dat moment begon hij rond te trekken en te prediken.

De brieven die hij naar diverse christelijke gemeenschappen stuurde, omvatten een groot deel van het Nieuwe Testament.

In het jaar 60 zou de Heilige Apostel Paulus op het eiland Malta schipbreuk hebben geleden; hij werd dan ook de beschermheilige van het eiland.

Paulus stierf als martelaar in Rome omstreeks het jaar 65, waar hij onthoofd werd.

Andere kerkelijke feestdagen i.v.m. de Heilige Apostel Paulus zijn:

Bekering van de Heilige Apostel Paulus
Schipbreuk van de Heilige Apostel Paulus
Wijding van de Sint-Petrus en Sint-Paulus basilieken

Weerspreuken

Sint-Pieter en Paulus regenachtig,
't weer is voor dertig dagen twijfelachtig

Wanneer het Sinte-Pieter is,
zorg dat de oogsttijd ten einde is.
Want pissen doet hij zonder gena,
ofwel ervoor, ofwel erna