Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Wenceslas - 28 september

Heilige Wenceslas

° ca. 905 - † in 935
Patroonheilige van Bohemen en Tsjechië

De Heilige Wenceslas werd geboren als telg van een adellijk geslacht.

Zijn grootmoeder, de Heilige Ludmilla, gaf hem een christelijke opvoeding, zijn moeder Drahomíra had echter heidense sympathieën.

Na de dood van Wenceslas' vader werd zij regentes van het hertogdom en voerde zij voornamelijk een christen-onvriendelijk bewind.

Er ontstonden al snel twee kampen aan het hof: de oudste prins Wenceslas en zijn grootmoeder de Heilige Ludmilla aan de ene kant en de jongere prins Boleslav en Drahomíra aan de andere kant.

Ludmillla zocht haar toevlucht in het kasteel van Tetín, waar ze 921 door handlangers van Drahomíra werd gedood.

In 925 nam Wenceslas zelf het bewind van zijn moeder Drahomíra over.

De Heilige Wenceslas was een vroom man met een bijzondere voorliefde voor de eucharistie. Onder zijn impuls volgde de liturgie niet langer de Byzantijnse ritus, maar de Latijnse.

De overlevering wil dat de Heilige Wenceslas zelf de tarwe zaaide waaruit de hosties gemaakt werden en eveneens de druiven voor de miswijn eigenhandig perste.

In opdracht van zijn jongere broer Boleslav - die de sympathieën van zijn moeder Drahomíra deelde - werd de Heilige Wenceslas op 28 september 935 vermoord.

Zijn lichaam werd in stukken gehakt en begraven op de plaats van de moord.

Boleslav kreeg later echter berouw over zijn misdaad, deed boete en beval de relieken van zijn broer over te brengen naar de Sint-Vituskerk in Praag.

Weerspreuk

Vallende eikels voor Sint-Michiel,
snijdt de winter door lijf en ziel