Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Vitalis van Milaan - 28 april

Heilige Vitalis

(† vermoedelijk eerste eeuw)
Martelaar
Patroonheilige van Thibodeaux (Louisiana)

Volgens de overlevering was Vitalis een soldaat en bekeerling.
Hij was gehuwd met de Heilige Valeria van Milaan en vader van Gervasius en Protasius.

Tijdens de christenvervolging onder keizer Nero, kwam Vitalis met rechter Paulinus naar Ravenna om de arts (en latere heilige) Ursicinus te berechten.

De Heilige Vitalis stond Ursicinus bij tijdens diens gevangenschap en weigerde nadien om zich terug bij Paulinus te voegen.

Door deze daad bekende Vitalis zelf christen te zijn en werd hij terstond gearresteerd.
Hij werd gefolterd en levend begraven.

Vitalis stierf de marteldood in Milaan in de eerste eeuw van onze jaartelling.
Rond dezelfde tijd stierf ook Vitalis' echtgenote Valeria.

De Heilige Vitalis van Milaan wordt gewoonlijk afgebeeld in het gezelschap van de Heilige Valeria en de Heiligen Gervasius en Protasius.

Weerspreuk

Vriest het op Sint Vitaal,
dan vriest het nog veertienmaal