Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Rictrudis van Doornik - 27 oktober

Heilige Rictrudis van Doornik

° 612 - † 688
Abdis

De Heilige Rictrudis van Doornik werd in een zeer christelijk gezin in het Franse Gascogne geboren. De Heilige Amandus was tijdens zijn ballingschap vaak te gast in het huis van Rictrudis' vader.

Later huwde zij Adalbald, een Frankische edelman en één van de voornaamste edellieden van de Merovingische koning Clovis II.

Samen vestigden ze zich in Vlaanderen en kregen vier kinderen, waarvan er twee zalig en twee heilig verklaard zouden worden.

Na het overlijden van haar echtgenoot vond de Heilige Rictrudis troost in haar geloof en wenste haar verdere leven aan God te wijden.

De Heilige Rictrudis van Doornik wilde in het klooster intreden nadat haar zoon Maurontus oud genoeg was om de hofhouding van de koning te vervoegen.

Clovis II voorzag echter een andere toekomst voor haar: hij wilde haar later trouwen met één van zijn edelen.

Rictrudis weigerde en uitte haar wens om zich terug te trekken in het klooster. Aanvankelijk was de koning woedend maar de Heilige Amandus wist hem te bepraten en uiteindelijk stemde hij in met de wens van Rictrudis.

Rictrudis stichtte een vrouwenklooster in Marchiennes (Frans-Vlaanderen) en werd de eerste abdis van dit klooster. Haar jongste dochters Clotsendis en Adalsendis traden samen met haar in. Adalsendis stierf kort na haar intrede.

De Heilige Rictrudis overleed op 12 mei 688 op 76-jarige leeftijd, haar dochter Clotsendis volgde haar op als abdis.

De relieken van de Heilige Rictrudis werden bewaard in de Benedictijnenabdij van Marchiennes en verborgen tijdens de periode van de Franse Revolutie.
In de chaos rond de Belgische onafhankelijkheid geraakten haar relieken alsnog verspreid.

In 1140 werd haar gebeente naar Reninge aan de IJzer - waarvan zij de patroonheilige is - overgebracht.

De Heilige Rictrudis wordt aangeroepen voor de huwelijkstrouw.

Weerspreuk

Brengt oktober vorst en sneeuw,
men hoort des winters klaaggeschreeuw