Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Rupertus - 27 maart

Heilige Rupertus

(† 717)
Bisschop, geloofsbode
Apostel van Beieren en Oostenrijk

De Heilige Rupertus (ook: Ruprecht, Hrodpert of Robert) was afkomstig uit een nobel Frankisch geslacht.
Hij werd benoemd tot bisschop van Worms en wijdde zich volledig aan het evangeliseren van de Germanen.

Onder bescherming van graaf Thedo van Beieren nam hij omstreeks 697 het beheer over de verlaten en geruïneerde stad Juvavum over en herdoopte deze in 'Salzburg' (Oostenrijk).

De Heilige Rupertus stichtte er een kerk, een klooster en een school en bracht er hele groepen missionarissen naar toe.
Hij richtte er met zijn zuster (of nicht) Eerentrudis eveneens een nonnenklooster op, waarvan zij de eerste abdis werd.

Rond 715 keerde Rupertus naar Worms terug.
Hij overleed ongeveer twee jaar later, op 27 maart 717, en wordt vereerd als eerste aartsbisschop van het bisdom Worms.
De Heilige Rupertus wordt eveneens beschouwd als apostel van Beieren en Oostenrijk.

Weerspreuk

Is op Sint-Rupert de hemel rein,
dan zal hij 't ook in juli zijn

Op Sint-Rupert een helder hemelrond,
dit mooi weer verkondt