Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Julianus van Le Mans - 27 januari

Heilige Julianus Lemans

(† 348)
Bisschop
Patroonheilige van Le Mans, de wijnboeren en de jongleurs

De Heilige Julianus was vermoedelijk een Romeins edelman. Hij was de eerste bisschop van Cenomanis, het huidige Le Mans. Hij vervulde deze functie van 301 tot aan zijn overlijden in 348.

Bepaalde bronnen vereenzelvigen Julianus met Simon, de Melaatse. Het Mattheüsevangelie vermeldt dat Jezus in Simons huis te gast was:

'6-7 Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.' (Mattheüs 26, 6)

Vervolgens werd Simon één van de tweeënzeventig discipelen die Jezus volgden. Petrus zou hem naar Gallië gestuurd hebben om het Evangelie te prediken aan de stam van de Cenomani.

In de hoofdstad Cenomanis was destijds een tekort aan drinkwater; Julianus dreef echter zijn staf in de grond en bad. Enkele ogenblikken later gutste het water uit de bodem.

Dit mirakel liet hem toe om vrijelijk de Blijde Boodschap van het Evangelie in de stad te verkondigen.
De Heilige Julianus slaagde erin velen te bekeren, waaronder enkele vooraanstaande burgers, en werd de eerste bisschop van Cenomanis (Le Mans).

In 616 zou er een basiliek over het graf van Julianus gebouwd zijn.

In 835 werden zijn relieken overgebracht naar de bisschoppelijke kerk van Le Mans en sedert 1158 draagt deze kerk zijn naam. De Heilige Julianus wordt gewoonlijk afgebeeld als bisschop met een boek.

Weerspreuk

Mooi weer op Sint Juliaan,
kondigt overvloed van goederen aan