Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Zita van Lucca - 27 april

Heilige Zita

(° 1218 - † 1272)
Patrones van dienstboden, huispersoneel, huisvrouwen en ongehuwde vrouwelijke lekenvolgelingen

De Heilige Zita (ook: Citha of Sitha) Lombardo was afkomstig uit een arm maar vroom gezin.
Op twaalfjarige leeftijd trad zij in dienst van de welstellende familie Fainelli in Lucca (Italië) en bekleedde deze positie gedurende haar hele verdere leven.

De Heilige Zita van Lucca beschouwde haar dagtaak als een manier om God te dienen.

Ze gaf vaak haar eigen eten, en soms zelfs dat van haar meester, weg aan armen en behoeftigen waardoor ze vaak in conflict kwam met haar werkgever en de andere huisbedienden.

Uiteindelijk kreeg Zita toch erkenning voor wat ze deed en werd ze hoofd van de huishouding.
Ook de sleutels van de woning werden aan haar toevertrouwd.

De Heilige Zita overleed op 27 april 1272 in Lucca.
Haar reputatie was zo wijdverbreid dat Dante in zijn 'Inferno' naar de stad Lucca refereerde als 'Santa Zita'.

In 1580 werd haar graf herontdekt in de kerk van San Frediano.
Zita werd op 5 september 1696 heilig verklaard door paus Innocentius XII.

De Heilige Zita van Lucca wordt aangeroepen door verkrachtingsslachtoffers en tegen het verliezen van huissleutels.

Weerspreuk

Na Sint Zitadag
de kou niets meer vermag