Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Timotheüs en Titus - 26 januari

Heilige Timotheus

(eerste eeuw)
Bisschoppen, martelaren

Timotheüs had een heidense vader en een joodse moeder. Hij ontmoette de Apostel Paulus rond het jaar 47 in Iconium en werd door hem bekeerd. Timotheüs liet zich samen met zijn moeder Eunice door Paulus dopen.

Hij werd een trouwe medewerker van Paulus en werd door hem als bisschop naar Efese gestuurd om de slachtoffers van de christenvervolging te ondersteunen.

Hij stierf er in 97 echter zelf de marteldood door steniging toen hij weigerde een offer te brengen aan de heidense god Dionysius.

De Heilige Timotheüs wordt aangeroepen tegen maag- en darmklachten.

Heilige TitusTitus was een Griekse heiden. Hij werd bekeerd door de Apostel Paulus en werd zijn discipel en secretaris. Hij steunde Paulus met name in de kwestie van de Korintiërs en op het Concilie van Jeruzalem.

Net zoals de Heilige Timotheüs maakte hij ook een reis naar Korintië, alvorens te worden benoemd tot bisschop van Gortyna op Kreta, waar hij stierf in 96.

De Heilige Titus is de patroonheilige van Kreta.

Weerspreuk

Timothijs
breekt het ijs,
breekt hij er geen,
dan maakt hij er één