Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Kleofas - 25 september

Heilige Kleofas

† 1ste eeuw
Patroonheilige van de hopeloze gevallen

De Heilige Kleofas was één van de twee jongelingen aan wie de opgestane Jezus verscheen toen ze op weg waren naar Emmaüs (de Emmaüsgangers, Lucas 24:18).

Op de avond van de eerste dag van de week keerden zij ontgoocheld naar huis terug en kregen onderweg gezelschap van de verrezen Heer zelf.

Samen met Hem zetten zij hun weg verder, met een gesprek dat de vermoeidheid verdrijft. Zij herkenden Hem aanvankelijk niet.
Dat gebeurde pas 's avonds bij het breken van het brood.

De naam 'Kleopas' is een korte vorm van Kleopatros, een veelvoorkomende Hellenistische naam die 'zoon van een beroemde vader' betekent.

De Heilige Kleofas was naar alle waarschijnlijkheid de echtgenoot van Maria Jakobus - één van de Maria's die onder Jezus' kruis hebben gestaan - en de vader van Judas Taddeüs.

Weerspreuk

Vriest het op Sint-Kleofas,
dan valt de winter in een plas