Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Urbanus I en Heilige Beda Venerabilis - 25 mei

Paus Urbanus I

(† 230)
Martelaar
Patroon van de wijngaardeniers
De Heilige Urbanus I wordt aangeroepen tegen dronkenschap, jicht, vorst, onweer en bliksem

Urbanus volgde als zeventiende paus van de Rooms-katholieke Kerk in 223 de Heilige Calixtus op en bleef zeven jaar lang op de Stoel van Petrus.

Over het algemeen verliep zijn pontificaat rustig, slechts af en toe verstoord door lokale vervolgingen door het volk of de bestuurlijke macht.

In de Handelingen van de Heilige Cecilia wordt gezegd dat paus Urbanus I de christelijke martelaren moed insprak en dat hij vele heidenen bekeerde.

Zijn lichaam werd in 821 teruggevonden op het kerkhof van Praetextatus, samen met de Heiligen Cecilia, Tiburtius en Valerianus.

Paus Paschalis zond deze relieken naar de kerk van de Heilige Cecilia.

Vanaf de zesde eeuw werd het naamfeest van de Heilige Paus Urbanus I met name in Frankrijk uitbundig gevierd.

Tegenwoordig wordt hij vooral in Duitstalige landen en de Elzas vereerd als beschermheilige van de wijnboeren, wijngaarden, wijn, de winter en kuipers.

Heilige Beda Venerabilis

Heilige Beda Venerabilis

(° ca. 672 - † 735)
Priester, Kerkleraar
Patroon van de geleerden

Beda werd geboren omstreeks 672; hij werd eerst benedictijnenmonnik en omstreeks 702 priester in het klooster Jarrow.

Hij had invloed op de kring van geleerden rond Karel de Grote en op de middeleeuwse wetenschap, waarbij hij ook teruggreep naar gedachten uit de heidense oudheid.

Hij was een groot Bijbelgeleerde; één van de eerste Angelsaksische geschiedwerken is van zijn hand.
Ook liet hij talrijke geschriften na waaraan hij de titel Kerkleraar te danken heeft.

Zijn bijnaam 'Venerabilis' betekent overigens 'de eerbiedwaardige'.

De Heilige Beda Venerabilis stierf op 26 mei 735 in Jarrow.
Zijn relieken kwamen in 1020 - 1030 naar Durham, maar gingen daar in 1541 verloren.

In 1899 werd hij heilig verklaard.

Weerspreuken

Zonnestralen in Urbanus tijd,
zijn van goede kwaliteit

Het naamfeest van de Heilige Urbanus valt traditioneel in de periode dat de wijngaarden bloeien.
Een vijftiende eeuws versje zegt over deze dag:

Sinte-Urbaendach gaet de lente uut.
Dan komt die somer met sijne virtuut.
Dat weder begint te wezen schone,
met de zonne warm aan den trone