Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Marcus Evangelist - Kruisdag - 25 april

Heilige Marcus Evangelist

Heilige Marcus

(† 68)
Apostel, evangelist
De Apostel Marcus is de patroonheilige van notarissen, opticiens, glasblazers, telers, apothekers, schilders, schoenmakers, leerlooiers, secretaressen.
Hij is ook patroonheilige van Venetië en Pordenone

Van de apostel Markus, ook Johannes Marcus genaamd, wordt verteld dat hij wegrende toen Jezus gearresteerd werd (Marcus 14, 51-52):

Toen lieten allen Hem in de steek en vluchtten weg.
Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij Hem te blijven,
toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg.

De Heilige Marcus was een discipel van de Heilige Apostel Petrus en reisde met hem naar Rome.

De eerste paus refereerde naar hem als 'mijn zoon Marcus'.
Met zijn neef de Heilige Barnabas en met de Heilige Paulus reisde hij door Cyprus.

De Heilige Marcus evangeliseerde in Alexandrië (Egypte) en stichtte er de Kerk.
Hij werd er tevens de eerste bisschop.

De Heilige Marcus evangelist is de auteur van het eerste overgeleverde evangelie.

Marcus stierf de marteldood op 25 april 68 in Alexandrië; zijn relieken bevinden zich in Venetië.

Weerspreuken

Zo lang vóór Sint Marcus warm,
zo lang nà Marcus koud

Een schone Sint-Marcusdag
belooft een rijke wijnoogst

Sinte-Merc,
plant uw bonen en ga naar de kerk

Sint Marcus wordt ook wel 'de bonenplanter' genoemd. De volkskalender adviseert verder dat je op Sint Marcusdag niet alleen bonen moet planten maar ook pompoenen moet zaaien. Dat moet je heel vroeg in de ochtend doen.

Zaaien vóór de zonne,
om pompoenen te krijgen gelijk tonnen

Vroeger werd op Sint Marcusdag traditioneel ook een processie gehouden waarvan de bedoeling was de Heilige Marcus gunstig te stemmen zodat hij de veldvruchten goed zou laten gedijen, evenals het afsmeken van goed weer.