Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Andogius - 24 september

Heilige Andogius

† ca. 202
Priester en martelaar

De Heilige Andogius zou afkomstig zijn uit de stad Smyrna in Klein-Azië (het huidige Izmir aan de westkust van Turkije).
Samen met enkele andere geestelijken werd hij naar Gallië gestuurd om daar het evangelie te verkondigen.

Andogius en zijn metgezel Thyrsus bereikten Saulieu en verbleven er bij een rijke koopman die zich tot het christendom bekeerde.

De troepen van de toenmalige keizer kwamen Andogius echter op het spoor.
Het gezelschap werd gedwongen om het christelijke geloof te verzaken en opnieuw hun toevlucht te nemen tot de Romeinse goden.

Allen weigerden en werden achtereenvolgens gegeseld, aan een boom opgehangen, op de brandstapel geworpen (die echter doofde door een plotseling onweer) en uiteindelijk met ijzeren staven doodgeslagen.

De 12de eeuwse basiliek van St-Andoche in Saulieu is aan de heilige Andogius gewijd.

Het volksgeloof wil dat de Heilige Andogius stormwinden kan doen luwen.

Men zei in dat verband:

Een beeldeke van Sint Andogius aan boord,
is een heel stel reddingsboeien waard

In die context werd de Heilige Andogius aangeroepen door schippers en zeevissers.

Weerspreuk

Staan veel noten aan de twijgen,
dan gaan we een harde winter krijgen