Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Apostel Matthias - 24 februari

Apostel Matthias

(† 63)
Apostel, martelaar
Patroonheilige van de houthakkers, bouw- en timmerlieden, de schrijnwerkers, de smeden, de metselaars, de varkenshoeders, de kleermakers en de suikerbakkers

Matthias was afkomstig van een welstellende familie.
Hij leerde Jezus op jonge leeftijd kennen en zou tot de tweeënzeventig leerlingen behoord hebben die door Jezus uitgezonden werden om het evangelie te verkondigen.

Apostel Matthias was een schriftgeleerde.
Hij werd door loting aan de elf discipelen van Jezus Christus toegevoegd om de plaats van de voormalige discipel en verrader Judas Iskariot in te nemen na diens zelfmoord.

Hij verkondigde gedurende meer dan dertig jaar het evangelie in Judea, Cappadochië, Egypte en Ethiopië.

De Heilige Apostel Matthias wordt vooral herinnerd door zijn preken die de noodzaak van de versterving van het vlees en de lusten beklemtoonden.

In het jaar 63 stierf hij de marteldood door steniging in Colchis (in het huidige Georgië).

Een deel van zijn relieken bevindt zich in Trier (Duitsland), een ander deel in Rome (Italië).

De Heilige Apostel Matthias wordt aangeroepen tegen blaren, kinkhoest, alcoholisme, pokken en onvruchtbaarheid en bij het begin van de scholen.

Zijn huidige Rooms-katholieke feestdag is in feite 14 mei, maar vóór de hervormingen van Vaticanum II was dat 24 februari.

Volksgebruiken

Op het naamfeest van Sint Matthijs gingen de boeren 's ochtends vroeg naar hun boomgaarden en schudden ze aan de fruitbomen, alsof ze daarmee wind veroorzaakten, en riepen:

Den heilige Matthias bidde ik,
hij wil mij met ooft beschenke,
zover in den gaarde,
men hore mij

Vanaf 24 februari mocht ook weer de vierurenboterham gegeten worden. Omdat de dagen alweer goed lengen, werd de arbeidsduur ook langer en kon men het vieruurtje opnieuw gebruiken.

Weerspreuken

Sint Matthijs breekt of maakt het ijs,
en als hij het niet wil breken,
dan vriest het nog zes weken

Volgens een oud versje uit de vijftiende eeuw brak omstreeks deze tijd van het jaar de lente aan:

Dits de dach van Sinte Mathys,
up desen dag, des zyt wys,
so comt de soeten lenten in,
die es des somers broederkin

Een ander boerengezegde luidt:

Matthijs veel wind,
veel ooft (fruit)