Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Severinus - 23 oktober

Heilige Severinus van Keulen

† ca 403
Bisschop

De eerste levensbeschrijving van de Heilige Severinus dateert uit ca. 900, zo'n vijf eeuwen na zijn dood. Daarin staat dat hij bisschop was in een tijd dat Keulen bedreigd werd door de toen nog Ariaans-christelijke Franken.

Arius (256-336) verwierp de nieuwe - in de nog jonge christelijke kerk ontwikkelde opvatting - dat Jezus als 'Zoon van God' ook God zelf zou zijn geweest.
Dit was in de tijd van de Heilige Severinus van Keulen een nog toegestane opvatting.

Pas in 451 stelde het Concilie van Chalcedon de leer van de Heilige Drie-eenheid vast.
Er waren nog twee Concilies nodig voor het tot de definitieve afronding van deze theologische kwesties kwam en men de aanhangers van het Arianisme als ketters kon gaan vervolgen.

De Heilige Severinus was een tijdgenoot van de Heilige Martinus van Tours. Volgens de overlevering bezat hij de merkwaardige gave om hemels gezang waar te nemen.

De Heilige Gregorius van Tours berichtte dat Severinus door middel van dit hemels gezang de dood van de Heilige Martinus vernam toen hij in Keulen na het bijwonen van de mis enkele heilige plaatsen van de stad bezocht.

De Heilige Severinus overleed in ca. 403 en na een tijdje vergaten de bewoners van Keulen hun vroegere bisschop. Toen strafte God de stad met een drie jaar durende droogte. Daarop stuurden de Keulenaars een delegatie naar Bordeaux en kwamen terug met de relieken van de Heilige Severinus.

De relieken werden ter verering in de kerk van de Heilige Cornelius en Cyprianus opgesteld en op datzelfde ogenblik begon het ongewoon hard te regenen en was de droogte voorbij. Sindsdien heet de kerk 'Sankt-Severin'.

De Heilige Severinus wordt aangeroepen bij droogte en onheil.

Weerspreuk

Met Sint-Severijn,
kan het al winter zijn