Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Polycarpus van Smyrna - 23 februari

Heilige Polykarpus

(° 69 - † 155)
Bisschop, martelaar
Apostolische Vader

Polycarpus was vermoedelijk een discipel van de Heilige Apostel Johannes de Evangelist.
Hij was bevriend met de Heilige Ignatius van Antiochië en met de Heilige Papias.

Hij werd door Johannes aangesteld als bisschop van Smyrna (Izmir in het hedendaagse Turkije) en werd alom gerespecteerd.

De Heilige Polycarpus van Smyrna bestreed het gnosticisme en werd als vertegenwoordiger van de kerken van Klein-Azië naar Rome gestuurd om met paus Anicetus de juiste datum van de Paasviering te bediscussiëren.

Ze werden het niet eens, maar na afloop van hun gesprek nodigde de paus Polycarpus uit om samen met hem de Heilige Mis te vieren in de pauselijke privé kapel.

Slechts één van Polycarpus' werken doorstond de tand des tijds, namelijk zijn brief aan de Filippenzen in Macedonië. Deze brief behoort tot de zg. apocriefen van het Nieuwe Testament en is niet in het Nieuwe Testament opgenomen.

Polycarpus voorzag zijn einde in een voorspellende droom.
Op 86-jarige leeftijd werd hij veroordeeld tot de dood op de brandstapel in de arena van Smyrna.
De vlammen deerden hem echter niet en tenslotte werd hij om het leven gebracht met een dolk.
Zijn lichaam werd alsnog verbrand.

Polycarpus was wellicht de eerste martelaar van wie de relieken vereerd werden.
Hij wordt aangeroepen tegen dysenterie en oorpijn.

Weerspreuk

Geeft sprokkelmaand de winter niet,
hij is voor Pasen in 't verschiet