Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Johannes van Kanty - 23 december

Heilige Johannes van Kanty

Kanunnik, pelgrim
Patroonheilige van Litouwen en Polen

De Heilige Johannes van Kanty werd op 23 juni 1390 geboren als Jan Kanty, zoon van Stanisław and Anna Kanty, in Polen.
Hij was kanunnik en professor in de theologie in Krakau.

Hij ondernam viermaal een voettocht naar Rome en één pelgrimstocht naar Jeruzalem.

De Heilige Johannes van Kanty werd reeds tijdens zijn leven als een heilige vereerd omwille van zijn nederigheid en naastenliefde.

De legende wil dat hij tijdens één van zijn pelgrimstochten overvallen en beroofd werd. De rovers waren niet tevreden met de buit en vroegen Johannes of hij niets achterhield.

Johannes antwoordde ontkennend maar herinnerde zich even later dat hij enkele muntstukken in de manchet van zijn mouw genaaid had. Hij keerde terug naar de rovers en overhandigde hen de goudstukken.

De rovers waren zo ontroerd door Johannes' ontwapenende eerlijkheid dat ze hem prompt al zijn afhandig gemaakte bezittingen teruggaven.

Hij overleed op kerstavond van het jaar 1473 en werd door paus Clemens XII in 1767 heilig verklaard.

Het graf van de Heilige Johannes van Kanty bevindt zich in de universiteitskerk van Krakau, zijn woning en privé-kapel werden er eveneens geconserveerd.

Weerspreuk

Heeft men in december slechts vorst en slijk,
dan worden de dokters rijk