Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Cordula - 22 oktober

Heilige Cordula

† ca. 451
Martelares

De Heilige Cordula was van koninklijken bloede en één van de gezellinnen van de Heilige Ursula van Keulen.

De legende wil dat zij zich in het scheepsruim verborgen had toen het schip van de Heilige Ursula en haar gevolg door de Hunnen ingenomen werd.

Toen ze 's anderendaags zag wat er met de andere opvarenden gebeurd was, verliet Cordula vrijwillig haar schuilplaats.

De Heilige Cordula wou zich niet aan haar lot onttrekken en stierf alsnog de marteldood; ze werd met een schot van een pijl omgebracht.

De stoffelijke resten van de Heilige Cordula kwamen terecht in Keulen.
Na een periode van secularisatie, waarin met de bezittingen van de Kerk onteigende, werden ze overgebracht naar Königswinter en Rimini.

De Heilige Cordula wordt meestal afgebeeld als jonge maagd met een schip, pijl of lans en soms een martelaarspalm.

Weerspreuk

Bij de eerste rijp is de zomer in nood,
en gaan de planten dood