Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Cecilia van Rome - 22 november

Heilige Cecilia van Rome

° 200 - † 230
Martelares
Patrones van muzikanten en fanfares

De Heilige Cecilia van Rome zou afkomstig zijn geweest uit een Romeins adellijk geslacht, de 'gens Caecilia'. Reeds als kind voelde zij zich verbonden met Christus.

Haar ouders huwelijkten haar echter uit aan een heidense jongeman, Valerianus genaamd.

Op het huwelijksfeest droeg Cecilia een boetekleed onder haar trouwjapon en in haar huwelijksnacht verscheen een engel aan het echtelijk bed die beloofde Cecilia bij te staan in haar streven om haar maagdelijkheid te bewaren.

Valerianus stond haar deze wens toe indien hij de engel ook kon zien.
Cecilia antwoordde hem dat hij zich daartoe eerst moest bekeren.
Valerianus zocht Bisschop Urbanus I op en werd door hem gedoopt.
Ook de broer van Valerianus, Tiburtius, bekeerde zich tot het christendom.

Beide broers werden echter gevangengenomen toen zij de lichamen van terechtgestelde christenen aan het begraven waren, wat destijds strikt verboden was.
Zij werden uiteindelijk onthoofd.

Ook de Heilige Cecilia van Rome werd in de gevangenis opgesloten. Men wierp haar in een vat met kokend water, maar zij voelde slechts koelte.

De beul ondernam vervolgens drie pogingen om haar te onthoofden maar slaagde er niet in het hoofd van de halsstarrige Cecilia van haar romp te scheiden.

De Heilige Cecilia leefde nog drie dagen waarin ze al haar bezittingen aan de armen wegschonk en nog talloze mensen bekeerde.
Haar dodelijk verwonde lichaam werd tenslotte in een kist van cipressenhout gelegd.

Bisschop Urbanus I begroef Cecilia in de catacomben van de Heilige Calixtus in Rome, haar huis wijdde hij tot kerk.

Het lichaam van Sint Cecilia werd in 1599 ongeschonden teruggevonden in een kerk in Rome. Het werd een vijftal weken tentoongesteld.

Sint Cecilia wordt vereerd als patrones van de kerkgangers, muzikanten en muziekverenigingen. Dit is echter het gevolg van een verkeerde vertaling.

De antifoon van de vespers van haar feestdag luiden als volgt:

'Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli domino decantabat dicens fiat domine cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar.'

De verwijzing naar het orgel (organis) en de zang (cantantibus) hebben te maken met het feestgedruis op haar bruiloft.

De zin wil zeggen dat zij zich 'te midden van de feestmuziek' in haar hart enkel richt tot God in de hoop ook in haar bruidsnacht haar maagdelijkheid (corpus immaculatum) te kunnen bewaren.
Wat haar ook lukt, zoals beschreven in de tweede paragraaf.

Het naamfeest van de Heilige Cecilia van Rome wordt over de hele wereld - zelfs door verschillende godsdiensten - gevierd.

Weerspreuk

De dag aan Cecilia gewijd,
tekent ons de wintertijd