Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Apostel Petrus - Stoel van Antiochië - 22 februari

sint-petrus stoel

De Heilige Petrus is één van de twaalf apostelen die Jezus tijdens zijn 'openbare' leven ter zijde hebben gestaan.

Hij trad vaak als woordvoerder van de andere apostelen op.

Jezus vertrouwde hem een belangrijke taak toe en sprak:

'Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.'

Zodoende werd de Heilige Apostel Petrus de leraar en herder van de kerk die op hem gesticht is.

Het feest van de instelling van het paus ambt door Petrus - hij was tevens de eerste die dit ambt, of deze 'stoel', bekleedde - werd vroeger op twee verschillende dagen gevierd:

  • één voor de stoel in Antiochië (22 februari), waar Petrus oorspronkelijk en vóór zijn reis naar Rome zetelde
  • één voor de stoel in Rome (18 januari), waar de heilige Apostel Petrus zich vestigde in het jaar 42 en gedurende 23 jaar de positie van paus bekleedde.

Weerspreuk

Sint-Pieters stoeltje koud,
wordt veertig dagen oud