Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Opportuna van Montreuil - 22 april

Heilige Opportuna

(† 770)
Abdis

De Heilige Opportuna werd geboren op het kasteel van Exmes in Argentan, Normandië.
Zij was de zuster van de Heilige Chrodegang van Metz; de Heilige Lanthilda was haar nicht.

Zij trad toe tot de zusters benedictinessen en ontving de sluier uit de handen van haar broer.
Later werd zij abdis van het klooster nabij Almenêches.

Volgens de overlevering stal een boer een ezel van haar klooster en weigerde zijn misdaad te bekennen.
De Heilige Opportuna van Montreuil legde het voorval in de handen van God en vertrouwde op Zijn voorzienigheid.

De volgende dag was het veld van de boer bezaaid met zout.
Prompt schonk hij niet alleen de ezel maar ook het veld terug aan de kloosterlingen.

De Heilige Opportuna van Montreuil overleed op 22 april 770 na een kort ziekbed, overmand door verdriet vanwege de plotselinge dood van haar geliefde broer, die brutaal vermoord werd toen hij haar een bezoek wilde brengen.

Haar relieken werden in 1009 overgebracht naar de priorij van Moussy, en vervolgens naar Senlis.

Een deel van haar kaaksbeen berust in de priorij van Sint Chrodegang van Metz in Isle-Adam.
Een ander deel van haar relieken bevindt zich in Almenêches.

Weerspreuk

Regen op Sint Opportuine,
geeft kersen noch pruimen