Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Apostel Matteüs - 21 september

Apostel Matteüs

Apostel - evangelist
Patroon van de boekhouders, bankiers, douanebeambten, geldwisselaars, veiligheidsbeambten en beursmakelaars en van de stad Salerno

De Heilige Apostel Matteüs was een van de 12 apostelen die door Jezus werden geroepen.
Hij wordt traditioneel gezien als de schrijver van het Evangelie volgens Matteüs.

Matteüs was tollenaar in Kapharnaüm.
Hij inde als jood belastingen voor de Romeinse bezetter.
Toch laat Jezus zijn keuze op hem vallen.

Wanneer Hij hem aan het tolhuis passeert, zegt Hij tegen hem: 'Kom, volg mij.'
Matteüs was waarschijnlijk de schrijfkunst machtig en sprak naast Aramees ook Grieks.

De Heilige Apostel Matteüs zou na Pinksteren naar Ethiopië gegaan zijn om daar het evangelie te brengen en werd daar voor het altaar gedood met een zwaard of hellebaard.

De Heilige Matteüs wordt aangeroepen tegen drankzucht.

Weerspreuk

Sint-Matteüs helder en klaar,
geeft goede wijn volgend jaar