Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel - 21 november

Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel

Op de feestdag Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel - ook Onze Lieve Vrouw van Jeruzalem genaamd - gedenkt de Kerk dat Maria op driejarige leeftijd door haar ouders naar de Tempel van Jeruzalem werd gebracht om door de tempelmaagden opgevoed te worden.

Volgens het apocriefe Proto-Evangelie van Jacobus droegen Joachim en Anna, uit dankbaarheid voor haar wonderbaarlijke geboorte, hun dochter aan God op.

Joachim en Anna konden namelijk geen kinderen krijgen, toch smeekten zij de Heer om een kind en maakten de belofte dat zij, indien hun wens verhoord werd, het kind aan God zouden afstaan.

En zo geschiedde het ook, zonder nog om te kijken ging de kleine Maria de treden van het tempelaltaar op. Vanaf haar intrede in de Tempel was Maria geheel toegewijd aan de Heer en werd ze als het ware zijn dienstmaagd.

Ze zou in de Tempel blijven tot haar twaalfde levensjaar, de leeftijd waarop meisjes gewoonlijk voor het eerst menstrueren. Vanaf dan werd Maria toevertrouwd aan de zorg van de weduwnaar Jozef van Arimatea.

Oorspronkelijk was 21 november de gedenkdag van de wijding van 'Sancta Maria Nova', de kerk die in 543 in de onmiddellijke nabijheid van de Joodse Tempel, die tevens het centrum van de Joodse godsdienst was, werd gebouwd.

In de achtste eeuw werd deze dag door de Oosterse Kerk in Constantinopel al betiteld als Maria-feestdag en in 1472 werd het feest van Maria Presentatie door Paus Sixtus IV ingesteld voor de gehele Kerk.

Weerspreuk

Maria's Opdracht klaar en hel,
maakt de winter streng en fel