Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Wulfram van Sens - 20 maart

Heilige Wulfram

(° ca. 640 - † 20 maart 703)
Aartsbisschop van Sens
Patroonheilige die aangeroepen wordt tegen de gevaren op zee

Wulfram (Wulframnus, of in het Frans: Vulfran of Vulphran) werd omstreeks 640 geboren in Milly-la-Fôret (Frankrijk) als zoon van een ridder aan het hof van de Frankische koning.

De Heilige Wulfram was zeer vroom en werd opgeleid aan het hof van Clovis II, koning van Neustrië en Bourgondië, waar hij vele jaren verbleef als lid van de hofclerus.

Rond 688 uitte hij de wens om monnik te worden en schonk al zijn bezittingen aan de abdij van Fontenelle. Rond 693 werd Wulfram benoemd tot aartsbisschop van Sens.

In 700 verplaatste hij zijn bisschopszetel naar Fontenelle en missioneerde samen met de Heilige Willibrordus in Friesland.
Volgens de overlevering doopte hij er vele Friezen, waaronder de zoon van de Friese koning Radboud, en bestreed er met succes het heidense gebruik van de kinderoffers.

Op latere leeftijd gaf hij zijn bisschopsambt op en keerde als eenvoudige monnik terug naar Fontenelle. Hij overleed ongeveer drie jaar later op 20 maart in Fontenelle, het huidige Saint-Wandrille in Frankrijk.

Op 31 mei 772 werden Wulframs relieken verzameld.
Een deel daarvan werd in 1027 aan de collegiale kerk van Saint-Vulfran in Abbéville overgedragen.

De Heilige Wulfram van Sens is de patroonheilige die aangeroepen wordt tegen de gevaren op zee.

Weerspreuk

Hoor je de koekoek op 20 maart,
doof dan maar gauw de haard