Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Mechtild van Hackeborn - 19 november

Heilige Mechtild en Gertrud

° 1241 - † 19 november 1299
Kloosterlinge
mystica

De Heilige Mechtild van Hackeborn was een telg uit het adellijke Thüringse geslacht Hackeborn.

Op zevenjarige leeftijd werd zij naar het klooster van Rodersdorf gebracht en in 1258 vervoegde zij haar zuster Gertrud van Hackeborn in het cisterciënzerinnenklooster van Helfta, waar deze laatste abdis was.

Mechtild werd directrice van de kloosterschool en, omdat ze kunstzinnig aangelegd was, koorleidster.

Belangrijker nog was de mystieke begaafdheid van de Heilige Mechtild van Hackeborn.
Zij koesterde een grote persoonlijke devotie voor het Heilig Hart van Christus.

Aanvankelijk hield Mechtild haar mystieke ervaringen geheim tot ze ongeveer vijftig was.
Vanaf dan werden haar openbaringen door haar medezusters en onder supervisie van Gertrud op schrift gesteld.

Zo bevat het 'Liber specialis gratiae' (Boek van de bijzonder genade) bijvoorbeeld haar visioenen betreffende de bruidsmystiek.

Zuster Mechtild was bijzonder ascetisch ingesteld en hield er een haast spartaanse levenswijze op na.
Om zich met het lijden van Christus te vereenzelvigen legde de Heilige Mechtild haar bed vol met glasscherven en wentelde zich erin, tot ze in het bloed baadde.

De Heilige Mechtild van Hackeborn verrichte verder nog wonderbare genezingen en gaf onder andere een blinde medezuster het zicht terug.

Mechtild stierf op 58-jarige leeftijd, getekend door een aanhoudend en intens lijden.

Weerspreuk

Donder in november
laat een goed jaar verhopen