Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Jozef van Nazareth - 19 maart

(† eerste eeuw)
Echtgenoot van de Heilige Maagd Maria
Patroon van België en van de timmerlieden en schaliedekkers

Heilige Jozef

Jozef is een heilige die altijd op de achtergrond is gebleven.
Hij is nederig en eenvoudig en toch is hij één van de weinige heiligen op wie iedereen vertrouwt en tot wie iedereen bidt.

In alle kerken bevindt zich wel een beeltenis van de Heilige Jozef van Nazareth.

Jozef was een vrome man uit het joodse geslacht van koning David.
Hij was verloofd met de zwangere Maria, maar het was niet zijn kind dat ze droeg.
Dit schrikte Jozef toch wel af.

Op een nacht verscheen er echter een engel van God aan het bed van Jozef.
De engel zei Jozef dat hij geen angst moest hebben om Maria tot vrouw te nemen want dit was de wil van God.
Wat zij in haar schoot ontvangen had was immers afkomstig van de Heilige Geest.

De engel openbaarde aan Jozef dat Maria het leven zou schenken aan een zoon die zij Jezus moesten noemen en dat hij zijn volk zou verlossen van hun zonden.

Jozef deed wat er van hem verwacht werd.
Hij werd de 'voedstervader' van Jezus.
In de evangeliën komt hij alleen voor in de kindertijd van Jezus.
Hij was vermoedelijk reeds overleden toen Jezus aan zijn publieke optreden begon.

De Heilige Jozef van Nazareth is de beschermer van het gezin en hij wordt aangeroepen voor het bekomen van een goed huwelijk.
De Heilige Jozef wordt ook vereerd als de patroon van een goede dood, omdat hij - zo wordt algemeen aangenomen - in de armen van Jezus en Maria gestorven is.

Legende

Hoe er een geschikte echtgenoot werd gevonden voor Maria verhaalt de volgende legende:

Alle huwbare mannen uit het geslacht van David werden verzocht hun staf naar de tempel te brengen.
Voorts werd er op een teken van God gewacht.
En het was op Jozefs staf dat er één enkele lelie begon te bloeien.

Zodoende huwde Jozef Maria.
Zij hadden echter geen seksuele omgang met elkaar en tot op heden noemt men zo'n verbintenis 'een Sint Jozefshuwelijk'.

Weerspreuk

De grote was te drogen hangen op Sint Jozefdag,
't is altijd schoon weer