Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Bonifatius van Brussel - 19 februari

(° 1180 - † 19 februari 1265)
Bisschop

Heilige Bonifatius van Brussel

De Heilige Bonifatius van Brussel werd in 1180 geboren in de welstellende Brusselse familie Clutinc en genoot zijn opleiding bij de cisterciënzerinnen van het nabijgelegen Ter Kameren (La Cambre).

Na zijn studie werd hij kanunnik en later deken van de Sint Goedelekerk in Brussel.
Vanaf 1222 onderwees hij o.a. dogma in Parijs en Keulen.

In 1230 werd hij bisschop van het Zwitserse Lausanne, een functie die hij negen jaar lang zou bekleden.

Nadat hij keizer Frederik II en de plaatselijke geestelijkheid publiekelijk had beschuldigd van corruptie, werd hij verdreven uit zijn bisdom en werd er een aanslag op zijn leven gepleegd.

De Heilige Bonifatius van Brussel trok zich vervolgens terug als kapelaan in de eerder genoemde abdij van Ter Kameren waar hij verbleef tot aan zijn dood in 1265.

Bonifatius werd in 1702 heilig verklaard.
Hij wordt vooral aangeroepen tegen koorts.

Weerspreuk

Eind februari zag je nog geen ijs,
maar ter helft van meert
reed men over de Schelde met kar en peerd