Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Lambertus van Maastricht - 17 september

Heilige Lambertus van Maastricht

° ca. 638 - † in Luik, 17 september 705
De Heilige Lambertus van Maastricht is de patroon van de textielarbeiders, zijn attribuut is een lans.

De Heilige Lambertus van Maastricht werd vermoedelijk rond 638 geboren.
Hij stamde af van een adellijk Merovingisch geslacht in Maastricht.
In 670 werd hij, met instemming van Childerik II, bisschop van Maastricht en Tongeren.

Childerik werd echter 3 jaar later door een groep adellijke samenzweerders om het leven gebracht en ook Lambertus viel in ongenade.

Hij werd verbannen en zal 7 jaar lang in exil verblijven in de abdij van Stavelot.

Met de hulp van Pepijn van Herstal wist Lambertus opnieuw het ambt van bisschop van Maastricht-Tongeren te bekleden en hij ging met vernieuwde ijver aan de slag.

Samen met Willibrordus predikte de Heilige Lambertus het evangelie in de Brabantse provincie Taxandrië (Noord-Brabant en de huidige provincie Antwerpen).
Daar vinden we nu nog enkele kerken terug die aan hem gewijd zijn.

Pepijn van Herstal leefde echter al enkele jaren in zonde samen met Alpaïs, een concubine, die eveneens betrekkingen onderhield met Karel Martel.

Lambertus stak zijn kritiek hierover niet onder stoelen en banken.
Daarom smeedden enkele vrienden van Karel en Pepijn een complot om de bisschop te vermoorden.

De Heilige Lambertus van Maastricht werd op zijn landgoed, de Gallo-Romeinse villa van waaruit enige tijd later Luik zou ontstaan, met een lanssteek om het leven gebracht.

Hij werd eerst in Maastricht begraven, later werden zijn overblijfselen naar Luik overgebracht, naar de plaats waar de moord plaatsvond.

Al vrij snel werd Lambertus vereerd als martelaar die gestorven is voor de christelijke waarden.

Het centrale plein in Luik heet tot op de dag van vandaag de Place Saint-Lambert.
Tot 1794 was de Sint-Lambertuskathedraal de belangrijkste kerk van het bisdom Luik.

Weerspreuk

Is er met Sint-Lambertus zonneschijn,
droog weer zal het in het voorjaar zijn

Sint-Lambeert
brengt de kaart bij de heerd