Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Pascal Baylón - 17 mei

Heilige Pascal

(° 1540 - † 1592)
Monnik

De Heilige Pascal Baylón werd op Pinksteren (24 mei) van 1540 geboren in een dorpje bij Madrid.
Zijn ouders waren vrome, eenvoudige mensen die net konden leven van het weinige dat het land opbracht.

De jongen was vaak in de kerk te vinden.
Zijn schapen hoedde hij het liefst in de nabijheid van een Mariakapel.
In het veld leerde hij zichzelf lezen en schrijven en voerde hij gesprekken met God.

Bewust van de kleinste fouten die hij maakte, zocht hij vergeving in de biecht en legde zichzelf vele beperkingen op als boetedoening.

In het franciscanenklooster waar hij intrad wenste hij lekenbroeder te blijven.

De Heilige Pascal Baylón werkte met volledige overgave en leefde strikt volgens de orderegels.
Hij koesterde een grote devotie voor de eucharistie.

Op Pinksteren in 1592 sliep Pascal vredig in.

Hij werd door paus Alexander VIII op 16 oktober 1690 heilig verklaard.
Zijn relieken bevinden zich in de kloosterkerk van Villareal, nabij Valencia.

De naam 'Pascal' is afgeleid uit het Latijn en betekent 'verband houdend met Pasen'.

Weerspreuk

Donder zonder hagel op Sint-Pascal,
kan weinig kwaad, al met al