Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Margaretha - 16 november

Heilige Margareta van Schotland

° 1045 - † 1093
Patrones van Schotland

De Heilige Margaretha werd in ballingschap in Hongarije geboren als dochter van prins Edward de Banneling en Agatha, een telg uit de Hongaarse koninklijke familie.
Edward de Belijder was haar oom.

Toen haar oom in 1066 overleed en geen troonopvolger naliet, vergezelde Margaretha haar broer Edgar, die aanspraak maakte op de troon, naar Engeland.

Na de slachting van Hastings in 1068 vluchtte Margaretha naar Schotland waar zij huwde met de Schotse koning Malcolm III, bijgenaamd de Bloedige.

De Heilige Margaretha schonk het leven aan zes zonen en twee dochters die allen een christelijke opvoeding genoten.

Maar vooral op haar echtgenoot oefende zij een gunstige invloed uit. Waar hij zich voordien bezondigde aan roven, plunderen en het platbranden van kloosters, kende zijn gedrag na zijn huwelijk met Margaretha een volledige ommekeer.

Dit resulteerde in betere levensomstandigheden voor de bevolking.
De Heilige Margaretha hervormde ook de kerk in Schotland en introduceerde de Latijnse liturgie.

De Heilige Margaretha stierf, volgens de overlevering, toen zij op haar ziekbed vernam dat haar echtgenoot en haar oudste zoon beiden omgekomen waren bij een poging om Engeland binnen te vallen.

Margaretha was een zeer geliefde en vrome koningin. Haar lichaam werd, aan de zijde van haar al eerder overleden echtgenoot, bijgezet in de abdij van Dunfermline, de benedictijnenabdij die zij bij leven had gesticht.

In de dertiende eeuw werd zij heilig verklaard en vier eeuwen later werd de Heilige Margaretha de beschermheilige van Schotland.

Tijdens de Reformatie werden de relieken van Margarita en Malcolm naar Madrid gebracht.

Weerspreuk

Begint november met tempeest,
daarna de maand voor goed geneest