Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Onésimus - 16 februari

Heilige Onésimus en de Heilige Apostel Paulus

(† 90)
Discipel van de Heilige Apostel Paulus

De Heilige Onésimus was de slaaf van de Heilige Philemon en de Heilige Apphia in Kolosse.
Hij bestal zijn meester en vluchtte naar Rome waar hij in aanraking kwam met de Heilige Apostel Paulus.

Paulus ontmoette Onésimus in een Romeinse gevangenis, waar deze laatste opgesloten zat.
Hij doopte de slaaf en behandelde hem als zijn eigen zoon.
Hierdoor zag Onésimus zijn zonden, die hij tegenover zijn meester beging, in.

Paulus stuurde Onésimus terug naar Filemon met een brief waarin hij Filemon vraagt om Onésimus te aanvaarden en te verwelkomen; niet langer als slaaf, maar als een dierbare, een broeder.
Als mede-christen.

Paulus schreef: "En als hij u onrecht gedaan heeft, of u iets verschuldigd is, reken dit dan door aan mij."

Uiteindelijk stemde Filemon met deze voorwaarden in en schonk hij Onésimus de vrijheid.

De Heilige Onésimus wordt vaak verward met de gelijknamige bisschop van Efeze, die in Rome de marteldood door steniging stierf.

Weerspreuk

Als het sneeuwt op Onésimusdag,
een slechte oogst men verwachten mag