Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Onze Lieve Vrouw van Smarten - 15 september

Onze Lieve Vrouw van Smarten

Daags na het feest van de Kruisverheffing gedenkt de Kerk Onze Lieve Vrouw van Smarten, gewijd aan het verdriet en lijden van Maria.

Op het moment dat Maria door de engel Gabriël werd gevraagd of zij de Moeder van Jezus wilde worden, werd zij vervuld van een grote vreugde. Moeder van de Messias worden had echter een grote prijs en net als Jezus is Maria het lijden niet bespaard gebleven.

Door dit lijden werd Maria een vrouw van liefde en in haar smarten kunnen wij ons eigen verdriet herkennen en in ons gebed toevlucht nemen tot Maria. Wij kunnen haar al onze zorgen toevertrouwen en haar vragen om door ons lijden te groeien in liefde en geloof.

Daarom heeft de geloofsgemeenschap vaak stilgestaan bij de momenten van verdriet in het leven van Maria. Uiteindelijk zijn ze samengevat in zeven momenten van smart:

De gedachtenis van Maria als Moeder van Smarten (Mater Dolorosa) omvat de zeven smarten van Maria:

  1. Simeons voorspelling in de tempel
  2. De vlucht naar Egypte
  3. Het achterblijven van Jezus in de tempel
  4. De ontmoeting van Jezus en Maria op weg naar de Calvarieberg
  5. De dood van Jezus aan het kruis
  6. De afneming Jezus' lichaam van het kruis
  7. De begrafenis van Jezus

De gedachtenis van de zeven smarten van Maria vindt zijn oorsprong in de vijftiende eeuw, ongeveer gelijktijdig met het ontstaan van het rozenkransgebed.

In de iconografie wordt Onze Lieve Vrouw van zeven Smarten afgebeeld als een vrouw van wie het hart doorstoken is met zeven zwaarden.

In Vlaanderen is ze ook bekend als Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën.

Weerspreuk

Een rijpe peer heeft dat ghebreck,
zij valt zeer gheeren inden dreck