Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Theresia van Avila - 15 oktober

theresia van avila

° Avila, 28 maart 1515 - † Alba de Tormes 4 oktober 1582
Mystica, kerkleraar

De Heilige Theresia van Avila werd als derde van twaalf kinderen geboren als Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada in Avila. Haar ouders waren tot bekering gedwongen joden.

Ze trad in 1535 toe tot de orde van de karmelietessen in Avila. Drie jaar later moest ze het klooster verlaten omdat ze ziek werd. Rond deze periode kreeg Theresia haar eerste mystieke genaden.

In 1539 werd Theresia doodziek terug naar het klooster gebracht. Haar gezondheid verslechterde en ze raakte in een toestand van schijndood, dit zou drie jaar lang duren.

In 1542 genas de Heilige Theresia zonder aanwijsbare oorzaak. Zelf schreef ze haar genezing toe aan de heilige Jozef.

Na haar genezing maakte Theresia een periode van geestelijke dorheid door, gevolgd door een tijd van bijzondere genaden. Zo beweerde ze dat Jezus in 1556 aan haar verschenen was om zich met haar mystiek te verloven.

In deze tijd van innig contact met God groeide haar overtuiging dat ze de orde van de karmelietessen waartoe ze behoorde moest hervormen.

Om haar hervorming gestalte te geven stichtte Theresia in 1562 haar klooster van de heilige Jozef, in Avila.

De rest van het leven van de Heilige Theresia van Avila was een aaneenschakeling van enerzijds bijzondere mystieke ervaringen in haar persoonlijke leven, en anderzijds kloosterstichtingen en het schrijven van constituties en mystieke geschriften in haar publieke leven.

Haar mystieke visioen van de doorboring van haar hart met een vurige pijl van liefde is wereldberoemd geworden door het barokke beeldhouwwerk:
'De extase van Theresia' van de hand van Bernini.
Het bevindt zich in de Santa Maria della Vittoria in Rome.

De Heilige Theresia van Avila is één van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen.

Haar geschriften hebben de mystieke theologie dermate ingrijpend beïnvloed, dat zij door paus Paulus VI in 1970 als eerste vrouwelijke heilige werd uitgeroepen tot kerkleraar.

Weerspreuken

Een schoon nakomerke is Theresia's nazomerke,
vijf dagen zonneschijn om elkeen te verblijden

De nazomerperioden worden nu alsmaar korter. Met Sint Michiel hadden we nog acht dagen zonneschijn, terwijl het er nu nog slechts vijf zijn. Het laatste nazomertje komt met Sint Maarten en duurt nog maar twee dagen.

Op 15 oktober begonnen vroeger de spinavonden ten teken van de winter:

In het midden van de oktobermaand
worden de spinnewielen voor de dag gehaald

Oktober zou ook de laatste dag van de wijnoogst zijn:

Met Sinte-Treze
vallen de laatste bezen