Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Columbanus van Gent - 15 februari

Heilige Columbanus van Gent

(† 959)
Kluizenaar en abt
Patroon van de brouwers

De Heilige Columbanus was abt van een Ierse geloofsgemeenschap.
Na een reeks van invallen van de Vikingen, leidde hij zijn geloofsgenoten naar veiliger oorden en streek neer in België.

Op 2 februari 957 betrok Columbanus een kluis op de begraafplaats bij Sint Bavo in Gent, waar hij volgens een streng ascetisch regime leefde.

Er ontwikkelde zich al gauw een cultus van heiligheid rondom zijn persoon en dit trok handenvol nieuwe volgelingen aan.

De Heilige Columbanus van Gent liet zich op 2 februari 959 definitief insluiten in zijn kluis en stierf er dertien dagen later, op 15 februari.
Hij werd begraven in de Sint Bavo kathedraal in Gent.

In België wordt zijn naam gereciteerd in geval van openbare noodtoestanden.

Weerspreuk

In februari sneeuw en regen,
betekenen goddelijke zegen