Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Hadewych van Vlaanderen - 15 december

Heilige Hadewych van Vlaanderen

Mystieke dichteres, begijn
(° ca. 1220 - † 1248)

De Heilige Hadewych van Vlaanderen was een dertiende-eeuwse mystica en werd vermoedelijk rond 1220 geboren.

Ze werd meestal Hadewych van Antwerpen genoemd, hoewel ze ook bekend stond als Hadewych van Brabant en Hadewych van Brussel.

Waarschijnlijk was zij niet van Antwerpen zelf afkomstig maar uit het toenmalige hertogdom Brabant.

Over het leven van de Heilige Hadewych van Vlaanderen is niet veel bekend, alleen informatie die kan worden afgeleid uit haar brieven en geschriften.

Uit haar werken blijkt dat zij een gedegen scholing genoten had en vermoedelijk van adellijke afkomst was.
Ook werd zij reeds op jonge leeftijd gegrepen door visioenen die zij onder woorden trachtte te brengen in haar brieven en gedichten.

Deze brieven waren meestal gericht aan een gemeenschap van begijnen waartoe Hadewych waarschijnlijk ooit behoorde en waarin ze een bepaalde positie bekleed had.

In Vlaanderen was zij de belangrijkste vertegenwoordigster van de 'minnemystiek'.

Ze drukte haar liefde voor Christus uit in hoofse bewoordingen, vormgegeven in talloze brieven en gedichten waarin de ziel haar 'minne', d.w.z. het liefhebben en begeren, geheel en al op God richt.

De Heilige Hadewych van Vlaanderen wordt nog steeds beschouwd als één van de invloedrijkste personages uit literatuur van de Zuidelijke Nederlanden in de dertiende eeuw.

Ze schreef haar gedichten namelijk in de volkstaal van het hertogdom Brabant, het Diets.

Men is het tegenwoordig over eens dat Jan van Ruusbroec werd beïnvloed door haar werk.

De Heilige Hadewych van Vlaanderen overleed vermoedelijk in 1248, maar ook 1260 wordt weleens vermeld als sterfjaar.

Weerspreuk

Vloeit in december nog het sap uit de berk,
de winter wordt dan wis niet sterk