Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Alberik van Utrecht - 14 november

Heilige Alberik van Utrecht

† 784
Bisschop

De Heilige Alberik van Utrecht stamde uit het koninklijke geslacht der Karolingers en werd vermoedelijk in Friesland geboren.

Nadat hij eerst benedictijnenmonnik en prior in Keulen werd, volgde hij in 777 zijn oom Gregorius op als tweede bisschop van Utrecht.

Hij zou deze functie bekleden tot aan zijn dood in 784.

De Heilige Alberik onderhield vriendschappelijke contacten met de monnik Alcuinus van York, leermeester van Karel de Grote en een prominente figuur van de Karolingische renaissance, en was zelf ook raadsman van Karel de Grote.

Hij gaf de Heilige Ludger de opdracht om de kerk van Heilige Lebuinus her op te bouwen, deze was inmiddels verwoest door de Saksen.

De Heilige Alberik van Utrecht verrichtte succesvol missionariswerk in Friesland, waarbij hij desondanks de dood vond.

Hij werd volgens de overlevering in de benedictijnenabdij van Susteren in Nederlands Limburg begraven, waar nog altijd relieken van hem bewaard worden.

Weerspreuk

Als in november het water stijgt,
in de winter gij 't nog vaker krijgt