Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Matilda van Saksen - 14 maart

Heilige Matilda

(° 895 - † 968)
Koningin, abdis
Patrones van lieden die valselijk beschuldigd worden, weduwen en tweede huwelijken

De Heilige Matilda werd in 895 geboren in Engern, in de Duitse deelstaat Westfalen.
Zij was de dochter van graaf Dietrich van Westfalen en Reinhildis van Denemarken.
Matilda werd opgevoed door haar grootmoeder Maude, de abdis van Erfurt.

In 913 verliet Matilda de abdij en huwde koning Hendrik I, bijgenaamd de Vogelaar.
Zij werd de moeder vijf kinderen waaronder Otto, keizer van het Heilige Roomse Rijk; Hendrik, hertog van Beieren en de Heilige Bruno de Grote, aartsbisschop van Keulen.

Zij stichtte diverse benedictijnse abdijen en werd alom geprezen vanwege haar generositeit.
Zij onderwees ongeletterden, troostte zieken en bezocht gevangenen.

Na de dood van haar echtgenoot werd Matilda door haar zoon Otto valselijk beschuldigd van financiële mispraktijken.
De Heilige Matilda van Saksen overleed op 14 maart 968 in de door haar gestichte abdij van Quedlinburg.

Weerspreuk

De eerste donder bromt,
als Sint Mathilde komt