Skriebels

Oude Wijsheden voor een Nieuwe Tijd - Zoeken

Heilige Johannes Chrysostomus - 13 september

Heilige Johannes Chrysostomus (Sint Jan Guldenmond)

° Antiochië, ca. 345 – Comana, † 14 september 407 in Pontus
Kerkvader
Patroon van de christelijke predikanten, kanselredenaars en bijenkwekers (vanwege zijn welsprekendheid, die vaak met honing wordt vergeleken) en van studenten

De Heilige Johannes Chrysostomus werd geboren in Antiochië (Syrië) rond het jaar 345.

Na zijn studies leefde Johannes Chrysostomus een tijdlang als monachaal asceet.
Hij werd in Antiochië tot priester gewijd.

Vanaf 386 werd hij gedurende 12 jaar een bekend en begenadigd prediker.
Hieraan dankt hij ook zijn bijnaam Chrysostomus (= Guldenmond).

In 398 werd hij tegen zijn zin tot bisschop van Constantinopel gewijd.
Hier trad hij op als boeteprediker.
Zijn optreden veroorzaakte echter verzet in bepaalde kerkelijke en hofkringen.

De zuiverheid van geloof en zeden ging bij de Heilige Johannes Chrysostomus boven alles, hij joeg daarmee keizerin Eudoxia tegen zich in het harnas.

In 403 werd hij op een synode schuldig bevonden aan onder andere verraad en werd verbannen.

Vanuit Armenië bleef hij corresponderen met zijn aanhangers en invloed uitoefenen.
Zijn tegenstanders verkregen dat hij nog verder weg verbannen werd, naar de oostkust van de Zwarte Zee.
Op weg naar dit nieuwe verbanningsoord stierf hij, op zestigjarige leeftijd.

In 438 werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar Constantinopel.

De Heilige Johannes Chrysostomus behoort zowel in de Oosterse als de Westerse kerk tot de grote kerkvaders.

In 1568 werd hij door Pius V in de Rooms-katholieke Kerk tot kerkleraar verheven en in 1908 door Pius X tot patroon der christelijke predikers.

De Heilige Johannes Chrysostomus wordt aangeroepen tegen toevallen (een herinnering aan de genezingen tijdens de overbrenging van zijn reliekschrijn).

Weerspreuk

Blijven de zwaluwen lang,
wees dan voor de winter niet bang